Mój dom to mój zamek”, to zdanie w przyszłości zostanie zamienione na „Mój dom to mój ISOVER Multi-Comfort House”. Bazując na ogromnym doświadczeniu, wiedzy i bliskich kontaktach z klientami, SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA , lider na rynku izolacji budowlanych, przygotował wytyczne do projektowania „domu wielokomfortowego”. Znajdują się tam wszystkie argumenty, które przemawiają za projektowaniem i budowaniem zgodnym ze standardami domu pasywnego, ekologią, niskimi kosztami użytkowania oraz wygodą. W przypadku koncepcji ISOVER Multi-Comfort House nie ma miejsca na ustępstwa, a w szczególności na marnotrawienie energii.

Ale wytyczne ISOVER to dużo więcej niż tylko argumenty. Jest to przede wszystkim źródło informacji oraz pomoc w projektowaniu i realizacji jakichkolwiek zamierzeń budowlanych. W ISOVER Multi-Comfort House detale pełnią najistotniejszą rolę, bo jak wiadomo jakość jest najważniejszym warunkiem dla osiągnięcia doskonałej równowagi energetycznej. Dlatego też wytyczne ISOVER zawierają wszystko, co należy wiedzieć będąc właścicielem domu, projektantem czy architektem. Informacje są przedstawione w pięciu rozdziałach: koncepcja, projektowanie, realizacja, możliwości i wkład w ekologię.

Koncepcja – Optymalne posadowienie domu, poprawne rozmieszczenie okien i drzwi, właściwe określenie przepustowości systemu wentylacji, bardzo wysoki standard izolacji, szczelna obudowa budynku – wszystkie te czynniki są brane pod uwagę przed rozpoczęciem budowy ISOVER Multi-Comfort House. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby uniknąć powstawania mostków termicznych. Mostki termiczne i nieszczelności są źródłem poważnych problemów dla każdego rodzaju budynku, zarówno technicznych, jak i energetycznych. Koncepcja ISOVER zakłada więc np., że w domu przez cały rok temperatura będzie na stałym poziomie, pomiędzy 20 a 23ºC, zaś wilgotność względna powietrza wynosić będzie niezmiennie pomiędzy 30 a 50 %. Ściany zewnętrzne, a także podłogi nad piwnicami będą chłodniejsze od temperatury panującej w pokoju jedynie o 0,5 do 1 stopnia – wszystko po to, abyśmy czuli się w naszym domu komfortowo.

Projektowanie – Rzetelne projektowanie musi doskonale współgrać z doskonałym wykonawstwem. Dlaczego? Ponieważ dom pasywny dysponuje jedynie ograniczonym „budżetem energetycznym”. W związku z tym jego sprawność energetyczna musi być zagwarantowana na dziesięciolecia. W tak długim okresie jakość wykonania jest dla wydajności energetycznej budynku ważniejsza, niż tylko wartości współczynnika U obliczone dla poszczególnych elementów składowych. Dzięki temu w ISOVER Multi-Comfort House nigdy nie znajdziemy uszkodzeń konstrukcyjnych, często powodowanych przez kondensację pary wodnej i wilgoć. Stosując krok po kroku wytyczne ISOVER określimy optymalną konstrukcję zabudowy uwzględniając np., że powierzchnie przeszklone powinny być skierowane na południe i stanowić do 40% całej powierzchni ściany, szczegółowo określimy miejsce potrzebne na instalacje techniczne (ogrzewanie, wentylacja itp.), dokonamy obliczeń izolacji obudowy budynku: idealna wartość U powinna oscylować wokół 0,1 W/(m²K). Minimalne wymagania to 0,15 W/(m²K). I tak sukcesywnie dojdziemy do ostatecznego zbilansowania energii zużywanej przez nasz budynek. Na tym etapie zostają też uwzględnione inne parametry komfortu naszego domu, jak chociażby akustyka.

Realizacja – Koncepcja Multi-Comfort House nadaje się do realizacji w każdej technologii wykonania – murowanej, drewnianej (szkieletowej), czy mieszanej. Jeśli tylko poszczególne elementy zostaną dokładnie zmontowane, ukończona całość staje się atrakcyjna pod wieloma, także subiektywnymi, względami. Dzięki wysokiej jakości izolacji, obudowa budynku jest szczelna, co z kolei chroni przed zimnem, gorącem i hałasem, a mieszkańcy mogą się cieszyć tak wysokim komfortem użytkowania, jaki był możliwy do osiągnięcia – głównie dzięki bardzo małej zmienności temperatur powietrza wewnątrz budynku, zarówno zimą, jak i latem. Sprawdzian szczelności jest zasadniczym elementem jakości ISOVER Multi-Comfort House. Test ciśnieniowy budynku („Blower Door Test”) służy do wykrywania nieszczelności w obudowie budynku, a im mniejsza wartość wynikowa testu, tym budynek jest bardziej szczelny. Standard domu pasywnego wymaga wartości ≤ 0,6, co oznacza, że w trakcie pomiaru co najwyżej 60% powietrza z wnętrza domu uciekło z niego w trakcie jednej godziny. Praktyka dowodzi, że wartości rzędu 0,3 do 0,4 też są osiągalne. Trzeba pamiętać, że w wypadku domu szczelnego należy zastosować system aktywnie oddychającej inteligentnej paroizolacji dostosowującej się do warunków zewnętrznych. Zimą, wilgoć z powietrza wewnątrz budynku jest zatrzymywana, natomiast latem paroizolacja pozwala wilgoci przenikać z konstrukcji do wnętrza, dzięki czemu wilgotne elementy konstrukcyjne łatwiej wysychają. Taki unikalny system, ISOVER VARIO KM Duplex przepuszcza właśnie parę wodną w obu kierunkach. Nie można także zbudować domu bez okien, drzwi czy wyprowadzeń instalacji na zewnątrz budynku. Z tego powodu, nigdy nie będzie możliwe całkowite wyeliminowanie mostków termicznych, konieczne jest zatem zredukowanie ich występowania do minimum. Dlatego, im lepsza jest izolacja termiczna budynku, tym silniejszy jest proporcjonalny wpływ „słabości” konstrukcji na łączne straty ciepła. Wytyczne ISOVER dokładnie opisują jak zminimalizować problemy związane z połączeniami i przejściami.

Możliwości – Domy, w których zastosowana została technologia domu pasywnego, to coś więcej niż tylko przyjemność z ich użytkowania. To także wspaniałe miejsca do pracy, nauki i zarabiania pieniędzy. Jest to zasługą wzrastającego komfortu dzięki świeżemu powietrzu, stałej kontroli temperatury i mniejszemu hałasowi, które wpływają na nasze samopoczucie i pobudzają nas do działania. Mieszkańcy są zdrowsi, bardziej skupieni i bardziej produktywni. Zaś z ekonomicznego punktu widzenia, nawet jeśli ISOVER Multi-Comfort House nie jest używany przez kilka tygodni w zimnych okresach roku i jest wentylowany jedynie w ograniczonym stopniu, a co za tym idzie brak zysków ciepła związanych z użytkowaniem, temperatura rzadko kiedy spada poniżej poziomu 12-15ºC. A wówczas wystarczy tylko pięć małych świeczek, aby przyjemnie ogrzać pokój dziecięcy. Z tego punktu widzenia, nie dziwi, że standardy domu pasywnego są idealne zarówno w alpejskim mrozie, jak i sycylijskim upale.

Wkład w ekologię – Optymalna izolacja termiczna gwarantuje największą oszczędność energii. Ale muszą być też spełnione wszystkie wymagania pod względem warunków pracy, jakości i w szczególności ekologii. ISOVER wypełnia wszystkie te kryteria i rozwija produkty zgodnie z nimi. Wełna szklana ISOVER jest produkowana przede wszystkim z odpadów szkła, które w ponad 50% zastępuje podstawowy surowiec, jakim jest piasek kwarcowy, zatem produkcja nie obciąża nadmiernie środowiska. Stosowanie wełny szklanej pomaga nam też w znaczący sposób w osiągnięciu celów dotyczących ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Produkcja 1 tony wełny szklanej powoduje średnio emisję około 0,8 t CO2. Roczne ograniczenie emisji CO2 dzięki użyciu tej wyprodukowanej wełny to ok. 6 ton. Przyjmując okres użyteczności rzędu 50 lat, możemy ograniczyć emisję CO2 aż o 300 ton. A więc 375 razy więcej, niż wyemitowano do jej wyprodukowania.

Domu pasywnego nie określa jego wygląd zewnętrzny, ale jego wnętrze. Tak więc, w koncepcji ISOVER Multi-Comfort Mouse można zbudować budynek o dowolnej wielkości i dowolnego typu, a rosnąca z roku na rok liczba przykładów tylko potwierdza tę tezę. Czy to dom jednorodzinny, czy nieruchomość komercyjna, szkoła, kościół czy schronisko górskie. Co więcej, już nie tylko nowe budynki pozostają w zgodności ze zorientowanym na przyszłość standardem; stale rośnie liczba istniejących, starych, a nawet zabytkowych budynków, których renowacja została oparta na koncepcji domu pasywnego. Wykorzystując dobrze dobrane komponenty domu pasywnego możemy uzyskać odczuwalne rezultaty ekologiczne i ekonomiczne. I właśnie w osiągnięciu tego celu chce pomóc SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA. Jeśli zatem potrzeba będzie udzielić dalszego wsparcia, będzie nam miło pomóc – w każdej chwili. Wytyczne ISOVER Multi-Comfort House pomogą w realizacji komfortowego domu naszych marzeń.