Author:
• Friday, January 23rd, 2009

Podstawowymi surowcami w procesie produkcji skalnej wełny mineralnej są przede wszystkim bazalt i gabro. Proces wytwarzania wełny ROCKWOOL rozpoczyna się od odmierzenia właściwych proporcji surowców i umieszczenia ich w specjalnym żeliwnym piecu, w którym koks, stosowany jako paliwo, podczas spalania wytwarza wysoką temperaturę, wynoszącą ok. 1 400 – 1 500°C. W takiej temperaturze skały mineralne (bazalt i gabro) przyjmują postać płynnej lawy. Powstała w wyniku stopienia płynna masa skalna wypływa z pieca i grawitacyjnie opada na dyski kręcące się z prędkością kilku tysięcy obrotów na minutę. Dyski rozbijają surówkę, przekształcając ją we włókna, które są schładzane powietrzem i zbierane w komorze osadczej w postaci kobierca wełny. Podczas tworzenia się włókien dodawane jest lepiszcze i środki hydrofobowe. Z komory osadczej kobierzec wełniany kierowany jest na linię technologiczną, gdzie jest formowany przez ściskanie oraz zaburzanie włókien w wielu kierunkach.

Następnie wełna mineralna przechodzi przez komorę polimeryzacyjną, w której jest podgrzewana do temperatury wynoszącej około 200°C – po to, aby w końcowym procesie nastąpiła pełna polimeryzacja dodanych żywic i stabilizacja materiału przed jego końcową obróbką. Kobierzec wełniany jest chłodzony. Na końcu linii następuje cięcie wełny do określonych w planie produkcyjnym wymiarów, a następnie pakowanie w folię. W ostatnim etapie pakiety z płytami lub rolkami trafi ają do magazynu.

Istota tkwi w strukturze

Swoją wysoką efektywność izolacyjną produkty z wełny ROCKWOOL zawdzięczają dużej zawartości powietrza w swojej objętości, a dzięki zaburzonemu układowi włókien oraz ich wielokierunkowej orientacji wykazują znakomitą sprężystość i elastyczność. Właśnie ze względu na zaburzoną strukturę włókien skalna wełna mineralna ROCKWOOL zachowuje trwałość kształtu przy jednoczesnej elastyczności, dzięki czemu w trakcie montażu można ją dobrze wpasować w konstrukcję. Wełna ROCKWOOL zastosowana zgodnie z wytycznymi producenta nie tworzy mostków termicznych i zachowuje swoje parametry fizykomechaniczne przez cały okres eksploatacji. Skalna wełna mineralna ROCKWOOL nie wybrzusza się z powodu naddatku wyrobu, wynikającego ze zróżnicowanej szerokości wypełnianej przestrzeni lub drobnych niedokładności przy cięciu ocieplenia. Odpowiednie ułożenie włókien w objętości wyrobu zapobiega ściśnięciu skrajnych krawędzi i zapewnia jego jednolitą grubość na całej powierzchni izolowanej przestrzeni. Tak więc zjawiska, które zazwyczaj powodują powstawanie liniowych mostków termicznych w konstrukcjach, i na ogół są trudne do wyeliminowania, w przypadku wełny ROCKWOOL po prostu nie występują.

Najlepszą wełnę mineralną mogą państwo kupić w sklepie ARTBUD.pl (www.artbud.pl)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.