Author:
• Tuesday, November 18th, 2008

Surowcami w procesie produkcji wełny mineralnej są przede wszystkim bazalt i gabro. Proces wytwarzania wełny mineralnej rozpoczyna się od ustalania właściwych proporcji surowców i umieszczenia ich w specjalnym żeliwnym piecu. W miejscu tym koks, stosowany jako paliwo, podczas spalania wytwarza wysoką temperaturę, ok. 1 400 – 1 500°C.

W tak wysokiej temperaturze skały mineralne przyjmują postać płynnej lawy. Powstała w wyniku stopienia płynna masa skalna wypływa z pieca i grawitacyjnie opada na dyski kręcące się z prędkością kilku tysięcy obrotów na minutę. Dyski rozbijają surówkę, przekształcając ją we włókna, które są schładzane powietrzem i zbierane w komorze osadczej w postaci kobierca wełny. Podczas tworzenia się włókien wełny mineralnej dodawane jest lepiszcze i środki hydrofobowe. Z komory osadczej kobierzec wełniany kierowany jest na linię technologiczną, gdzie jest formowany przez ściskanie oraz zaburzanie włókien w wielu kierunkach. Tak oto powstaje wełna mineralna która jest stosowania w wielu rodzajach izolacji termicznej.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.