Podstawowe zastosowania skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL

January 23rd, 2009

Wyroby ROCKWOOL są wciąż udoskonalane zgodnie z normami i wymogami jakościowymi stawianymi przez naszych klientów. Unikalne właściwości skalnej wełny mineralnej i zróżnicowanie parametrów użytkowych produktów ROCKWOOL pozwala na wybranie wyrobu odpowiednio przystosowanego do konkretnej konstrukcji czy instalacji.

Izolacje budowlane
Skalna wełna ROCKWOOL stosowana jest jako izolacja termiczna, akustyczna oraz ogniochronna w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, komercyjnym oraz przemysłowym. Skalna wełna wykorzystywana jest do poprawy parametrów izolacyjnych dachów płaskich i skośnych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg i stropów oraz kominków.

Izolacje techniczne
Izolacja techniczna – a zwłaszcza izolacja wysokotemperaturowa – musi łączyć redukcję strat energii do otoczenia z wymogami funkcjonalności, np. z zapewnieniem bezpiecznej ze względów BHP temperatury na zewnętrznym płaszczu izolacji i urządzeń. Izolacje techniczne z wełny ROCKWOOL to przede wszystkim izolacje instalacji, w tym wentylacji, klimatyzacji i oddymiania, centralnego ogrzewania, rurociągów ciepłowniczych oraz izolacje urządzeń (m.in. zbiorników, kotłów, kominów oraz turbin i specjalistycznych urządzeń przemysłowych). Produkty ROCKWOOL do izolacji technicznych znajdują zastosowanie w zakresie zarówno niskich, średnich, jak i wysokich temperatur.

Read the rest of this entry »