Odporność na wilgoć a wełna skalna firmy Rockwool

January 23rd, 2009

Wełna skalna jest odporna na działanie wody

Skalna wełna mineralna ROCKWOOL jest trudnozwilżalna, czyli hydrofobowa (woda spływa po powierzchni wełny, nie wnikając do wnętrza) oraz nie chłonie wilgoci z powietrza (ma znikomą wilgotność sorpcyjną). Płyty z wełny ROCKWOOL spełniają wymagania w zakresie nasiąkliwości – zawarte w normie PN-EN 13162:2002 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej MW produkowane fabrycznie. Specyfi kacja”. Zgodnie z ww. normą krótkotrwała (badanie trwa 24 h) nasiąkliwość wodą badana metodą częściowego zanurzenia nie może przekroczyć wartości 1 000 g/m2 wyrobu. W przypadku lekkich płyt SUPERROCK wartośćta wynosi odpowiednio około 500 g/m2, a więc jest na poziomie 50% dopuszczalnej wartości.

Wełna skalna jest paroprzepuszczalna

Read the rest of this entry »