Author:
• Friday, March 27th, 2009

Sklep Ppoż przedstawia: System do wykonywania zabezpieczeń konstrukcji stalowych w klasie odporności ogniowej do R 240 oraz monolitycznych stropów, belek i słupów żelbetowych w klasach odporności do REI 240.

Konstrukcje stalowe:

Elementy konstrukcji stalowych (belki i słupy) znajdujące się wewnątrz budynków i posiadające wskaźnik masywności U/A nie przekraczający 300 m-1 można zabezpieczyć ogniochronnie stosując jedną z dwóch odmian systemu CONLIT 150:

System CONLIT 150 – w którym łączenie płyt ze skalnej wełny mineralnej odbywa sie tradycyjnie przy użyciu kleju CONLIT GLUE

System CONLIT 150 S – w którym łączenie płyt ze skalnej wełny mineralnej odbywa sie metodą bezklejową, przy użyciu specjalnych wkrętów CONLIT SØM

Obydwa rozwiązania umożliwiają zabezpieczenia cztero-, trój- i dwustronne elementów stalowych.

Zabezpieczenie ogniochronne elementów o przekroju okragłymn mozna wykonywać za pomocą otulin CONLIT PIPE SECTION.

Monolityczne stropy i słupy żelbetowe

Zabezpieczenia ogniochronne systemem CONLIT 150 powinny stanowić szczelne obudowy izolowanych wyżej wymienionych elementów. Płyty ze skalnej wełny mineralnej powinny byc mocowane do belek, słupów i stropów za pomocą stalowych łączników Hilti IDMS lub innych stalowych łączników do mocowania izolacji dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply