Author:
• Friday, January 23rd, 2009

Wyroby ROCKWOOL są wciąż udoskonalane zgodnie z normami i wymogami jakościowymi stawianymi przez naszych klientów. Unikalne właściwości skalnej wełny mineralnej i zróżnicowanie parametrów użytkowych produktów ROCKWOOL pozwala na wybranie wyrobu odpowiednio przystosowanego do konkretnej konstrukcji czy instalacji.

Izolacje budowlane
Skalna wełna ROCKWOOL stosowana jest jako izolacja termiczna, akustyczna oraz ogniochronna w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, komercyjnym oraz przemysłowym. Skalna wełna wykorzystywana jest do poprawy parametrów izolacyjnych dachów płaskich i skośnych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg i stropów oraz kominków.

Izolacje techniczne
Izolacja techniczna – a zwłaszcza izolacja wysokotemperaturowa – musi łączyć redukcję strat energii do otoczenia z wymogami funkcjonalności, np. z zapewnieniem bezpiecznej ze względów BHP temperatury na zewnętrznym płaszczu izolacji i urządzeń. Izolacje techniczne z wełny ROCKWOOL to przede wszystkim izolacje instalacji, w tym wentylacji, klimatyzacji i oddymiania, centralnego ogrzewania, rurociągów ciepłowniczych oraz izolacje urządzeń (m.in. zbiorników, kotłów, kominów oraz turbin i specjalistycznych urządzeń przemysłowych). Produkty ROCKWOOL do izolacji technicznych znajdują zastosowanie w zakresie zarówno niskich, średnich, jak i wysokich temperatur.

Systemy biernych zabezpieczeń ogniochronnych
Wełna ROCKWOOL znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie należy zwiększyć odporność ogniową konstrukcji budowlanych (np. stropów, konstrukcji stalowych) oraz instalacji (np. kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających). Zastosowanie skalnej wełny mineralnej w drzwiach ogniowych, jak również w przejściach instalacyjnych, wpływa na polepszenie właściwości ogniochronnych przejścia.

Statki i urządzenia off-shore (produkty typu Marine)
Ze względu na duże zagrożenie pożarowe i wybuchowe efektywna izolacja ogniowa jest niezwykle ważna w sektorze stoczniowym. Wielu armatorów i duża ilość spółek wydobywczych korzysta z produktów ROCKWOOL, ponieważ są one nie tylko niepalne, ale także stanowią izolację termiczną.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.