Author:
• Friday, January 23rd, 2009

Wełna skalna jest odporna na działanie wody

Skalna wełna mineralna ROCKWOOL jest trudnozwilżalna, czyli hydrofobowa (woda spływa po powierzchni wełny, nie wnikając do wnętrza) oraz nie chłonie wilgoci z powietrza (ma znikomą wilgotność sorpcyjną). Płyty z wełny ROCKWOOL spełniają wymagania w zakresie nasiąkliwości – zawarte w normie PN-EN 13162:2002 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej MW produkowane fabrycznie. Specyfi kacja”. Zgodnie z ww. normą krótkotrwała (badanie trwa 24 h) nasiąkliwość wodą badana metodą częściowego zanurzenia nie może przekroczyć wartości 1 000 g/m2 wyrobu. W przypadku lekkich płyt SUPERROCK wartośćta wynosi odpowiednio około 500 g/m2, a więc jest na poziomie 50% dopuszczalnej wartości.

Wełna skalna jest paroprzepuszczalna

Wyroby z wełny mineralnej ROCKWOOL charakteryzują się bardzo niskim oporem dyfuzyjnym. Dzięki temu para wodna może swobodnie wydostawać się z przegrody na zewnątrz budynku. Dlatego wewnętrzne warstwy ścian nie są zawilgocone i nie stanowią pożywki dla rozwoju pleśni i grzybów, zaś konstrukcje (np. drewno poddasza) nie są narażone na zniszczenie. Warunkiem jest taki dobór warstw przegrody, aby każda z tych warstw (idąc na zewnątrz budynku) miała coraz wyższą paroprzepuszczalność. Ta właściwość sprawia, że wełna mineralna ROCKWOOL jest najlepszym materiałem do ocieplania ścian zewnętrznych. Udział przegród zewnętrznych z ociepleniem wełną ROCKWOOL w usuwaniu pary wodnej jest większy wtedy, gdy wydajność wentylacji jest niedostateczna, a może się dodatkowo przydać, gdy ociepla się ściany w trakcie ich wysychania. Jest to szczególnie istotne przy ocieplaniu budynków zawilgoconych, poddawanych termomodernizacji oraz nowych, budowanych szybko i z materiałów o stosunkowo wysokim poziomie wilgoci technologicznej, np. z betonu komórkowego.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.